Odborná skripta.cz

Fyzioterapie - Vyšetřovací metody

Kapitola 1: Anatomická topografie

Kapitola 0. Prolog

Kapitola 1. Anatomická topografie

Kapitola 2. Antropometrie

Kapitola 3. Goniometrie

Kapitola 4. Vyšetření stoje

Kapitola 5. Vyšetření chůze

Kapitola 6. Vyšetření páteře

Kapitola 7. Vyšetření kloubních blokád a reflexních změn

Kapitola 8. Vyšetření reflexních změn a reflexů

Kapitola 9. Vyšetření senzitivních funkcí

Kapitola 10. Vyšetření rovnováhy

Kapitola 11. Vyšetření zkrácených svalů

Kapitola 12. Hypermobilita

Kapitola 13. Svalový test

Kapitola 14. Typologie postav

Kapitola 15. Vyšetření soběstačnosti

Slouží k popisu lidského těla, při kterém se vychází (celosvětově) ze základního anatomického postavení, v němž člověk stojí vzpřímeně s mírně rozkročenými dolními končetinami, horní končetiny visí volně podél těla.