Odborná skripta.cz

Fyzioterapie - Vyšetřovací metody

Kapitola 6: Vyšetření páteře

Kapitola 0. Prolog

Kapitola 1. Anatomická topografie

Kapitola 2. Antropometrie

Kapitola 3. Goniometrie

Kapitola 4. Vyšetření stoje

Kapitola 5. Vyšetření chůze

Kapitola 6. Vyšetření páteře

Kapitola 7. Vyšetření kloubních blokád a reflexních změn

Kapitola 8. Vyšetření reflexních změn a reflexů

Kapitola 9. Vyšetření senzitivních funkcí

Kapitola 10. Vyšetření rovnováhy

Kapitola 11. Vyšetření zkrácených svalů

Kapitola 12. Hypermobilita

Kapitola 13. Svalový test

Kapitola 14. Typologie postav

Kapitola 15. Vyšetření soběstačnosti

Zkoušky hodnotící pohyblivost páteře. Pohyblivost páteře je dána součtem pohybů mezi jednotlivými obratli. Hodnotíme pohyb do flexe v sagitální rovině, do extenze v sagitální rovině, do lateroflexe ve frontální rovině a do rotace v rovině transverzální. Při měření zjišťujeme pohyblivost jednotlivých úseků páteře nebo celé páteře.
K měření je vhodné použít goniometr (úhloměr), olovnici a krejčovský metr.