Odborná skripta.cz

Fyzioterapie - Vyšetřovací metody

Kapitola 11: Vyšetření zkrácených svalů

Kapitola 0. Prolog

Kapitola 1. Anatomická topografie

Kapitola 2. Antropometrie

Kapitola 3. Goniometrie

Kapitola 4. Vyšetření stoje

Kapitola 5. Vyšetření chůze

Kapitola 6. Vyšetření páteře

Kapitola 7. Vyšetření kloubních blokád a reflexních změn

Kapitola 8. Vyšetření reflexních změn a reflexů

Kapitola 9. Vyšetření senzitivních funkcí

Kapitola 10. Vyšetření rovnováhy

Kapitola 11. Vyšetření zkrácených svalů

Kapitola 12. Hypermobilita

Kapitola 13. Svalový test

Kapitola 14. Typologie postav

Kapitola 15. Vyšetření soběstačnosti

Úkolem této kapitoly je upozornit na to, že vedle běžně známého svalového oslabení může docházet ve svalu i k jiným změnám například ke svalovému zkrácení. Zvláště u funkčních dynamických poruch hybného systému mohou svalová zkrácení hrát významnou roli v patogenetickém řetězci, dokonce významnější, než svalová oslabení. Sval v klidu nedosahuje své fyziologické délky, může vychylovat kloub z nulového postavení. Při pasivním pomalém protahování nedovolí zkrácený sval dosáhnout plného fyziologického rozsahu pohybu v kloubu. Jedná se o zvýšenou svalovou tuhost.