Odborná skripta.cz

Fyzioterapie - Vyšetřovací metody

Kapitola 12: Hypermobilita

Kapitola 0. Prolog

Kapitola 1. Anatomická topografie

Kapitola 2. Antropometrie

Kapitola 3. Goniometrie

Kapitola 4. Vyšetření stoje

Kapitola 5. Vyšetření chůze

Kapitola 6. Vyšetření páteře

Kapitola 7. Vyšetření kloubních blokád a reflexních změn

Kapitola 8. Vyšetření reflexních změn a reflexů

Kapitola 9. Vyšetření senzitivních funkcí

Kapitola 10. Vyšetření rovnováhy

Kapitola 11. Vyšetření zkrácených svalů

Kapitola 12. Hypermobilita

Kapitola 13. Svalový test

Kapitola 14. Typologie postav

Kapitola 15. Vyšetření soběstačnosti

Pod pojmem hypermobilita rozumíme zvětšený rozsah kloubní pohyblivosti nad běžnou normu, obvykle spojený se svalovou hypotonií a laxicitou ligamentosního aparátu. Hypermobilita není v pravém slova smyslu chorobným stavem, ale klinickým popisem kvality (vlastnosti) vaziva. Laxicita má za následek nejen zvětšení rozsahu kloubní pohyblivosti, ale především kloubní instabilitu a vzniku svalové hypotonie se sníženou viskoelasticitou.