Odborná skripta.cz

Fyzioterapie - Vyšetřovací metody

Kapitola 5: Vyšetření chůze

Kapitola 0. Prolog

Kapitola 1. Anatomická topografie

Kapitola 2. Antropometrie

Kapitola 3. Goniometrie

Kapitola 4. Vyšetření stoje

Kapitola 5. Vyšetření chůze

Kapitola 6. Vyšetření páteře

Kapitola 7. Vyšetření kloubních blokád a reflexních změn

Kapitola 8. Vyšetření reflexních změn a reflexů

Kapitola 9. Vyšetření senzitivních funkcí

Kapitola 10. Vyšetření rovnováhy

Kapitola 11. Vyšetření zkrácených svalů

Kapitola 12. Hypermobilita

Kapitola 13. Svalový test

Kapitola 14. Typologie postav

Kapitola 15. Vyšetření soběstačnosti

Aspekce chůze je nejjednodušší forma kvalitativní analýzy chůze. Vzhledem ke značné výpovědní hodnotě chůze při funkčních poruchách jej musíme při vyšetření věnovat mimořádnou pozornost.
Způsob chůze je pro každého člověka charakteristický, je hluboko fixovaný. Chůze patří mezi základní pohybové stereotypy.