Odborná skripta.cz

Fyzioterapie - Vyšetřovací metody

Kapitola 14: Typologie postav

Kapitola 0. Prolog

Kapitola 1. Anatomická topografie

Kapitola 2. Antropometrie

Kapitola 3. Goniometrie

Kapitola 4. Vyšetření stoje

Kapitola 5. Vyšetření chůze

Kapitola 6. Vyšetření páteře

Kapitola 7. Vyšetření kloubních blokád a reflexních změn

Kapitola 8. Vyšetření reflexních změn a reflexů

Kapitola 9. Vyšetření senzitivních funkcí

Kapitola 10. Vyšetření rovnováhy

Kapitola 11. Vyšetření zkrácených svalů

Kapitola 12. Hypermobilita

Kapitola 13. Svalový test

Kapitola 14. Typologie postav

Kapitola 15. Vyšetření soběstačnosti

Charakteristika osoby je kombinace vlastností vyskytujících se často a zákonitě mezi populací, tato kombinace se označuje jako typ. Nejnápadnější jsou ty vlastnosti, které určují tělesnou stavbu. Typologie má praktický význam zejména v tělovýchově, sportu a v lékařství. Instruktážní materiál nepopisuje psychosomatickou typologii, ale pouze typologii, která bere na zřetel morfologické znaky.