Odborná skripta.cz

Fyzioterapie - Vyšetřovací metody

Kapitola 9: Vyšetření senzitivních funkcí

Kapitola 0. Prolog

Kapitola 1. Anatomická topografie

Kapitola 2. Antropometrie

Kapitola 3. Goniometrie

Kapitola 4. Vyšetření stoje

Kapitola 5. Vyšetření chůze

Kapitola 6. Vyšetření páteře

Kapitola 7. Vyšetření kloubních blokád a reflexních změn

Kapitola 8. Vyšetření reflexních změn a reflexů

Kapitola 9. Vyšetření senzitivních funkcí

Kapitola 10. Vyšetření rovnováhy

Kapitola 11. Vyšetření zkrácených svalů

Kapitola 12. Hypermobilita

Kapitola 13. Svalový test

Kapitola 14. Typologie postav

Kapitola 15. Vyšetření soběstačnosti

Vyšetření čití je nedílnou součástí neurologického vyšetření a vyžaduje spolupráci vyšetřované osoby. Pacient má během vyšetření zavřené oči. Instruktážní materiál zahrnuje ukázku povrchového a hlubokého čití.