Odborná skripta.cz

Fyzioterapie - Vyšetřovací metody

Kapitola 2: Antropometrie

Kapitola 0. Prolog

Kapitola 1. Anatomická topografie

Kapitola 2. Antropometrie

Kapitola 3. Goniometrie

Kapitola 4. Vyšetření stoje

Kapitola 5. Vyšetření chůze

Kapitola 6. Vyšetření páteře

Kapitola 7. Vyšetření kloubních blokád a reflexních změn

Kapitola 8. Vyšetření reflexních změn a reflexů

Kapitola 9. Vyšetření senzitivních funkcí

Kapitola 10. Vyšetření rovnováhy

Kapitola 11. Vyšetření zkrácených svalů

Kapitola 12. Hypermobilita

Kapitola 13. Svalový test

Kapitola 14. Typologie postav

Kapitola 15. Vyšetření soběstačnosti

Je systém měření a pozorování lidského těla a jeho částí. Podkladem pro měření je soustava antropometrických bodů na lidském těle.
Poloha antropometrických bodů byla stanovena mezinárodní dohodou a jedná se o místa, kde je kostra přikryta kůží, nikoli svalem či tukem.