Odborná skripta.cz

Fyzioterapie - Vyšetřovací metody

Kapitola 7: Vyšetření kloubních blokád a reflexních změn

Kapitola 0. Prolog

Kapitola 1. Anatomická topografie

Kapitola 2. Antropometrie

Kapitola 3. Goniometrie

Kapitola 4. Vyšetření stoje

Kapitola 5. Vyšetření chůze

Kapitola 6. Vyšetření páteře

Kapitola 7. Vyšetření kloubních blokád a reflexních změn

Kapitola 8. Vyšetření reflexních změn a reflexů

Kapitola 9. Vyšetření senzitivních funkcí

Kapitola 10. Vyšetření rovnováhy

Kapitola 11. Vyšetření zkrácených svalů

Kapitola 12. Hypermobilita

Kapitola 13. Svalový test

Kapitola 14. Typologie postav

Kapitola 15. Vyšetření soběstačnosti

V rámci funkčního vyšetření kloubu páteře a periferních kloubů se provádí i vyšetření kloubní vůle. Ta je určena specifickým tvarem kontaktních kloubních ploch a viskoelastickými vlastnostmi extra a intraartikulárních komponent kloubu. Kloubní vůle se vyšetřuje jako pasivní pohyb v rámci tzv. bariérového konceptu. Během vyšetření je prováděn buď translační pohyb, nebo rotace. Instruktážní materiál zahrnuje také ukázku vyšetření hyperalgické kožní zóny (HAZ), myofasciálníc h trigger pointů (TrP), zvýšené adheze fascií a kloubní vůle.