Odborná skripta.cz

Fyzioterapie - Vyšetřovací metody

Kapitola 4: Vyšetření stoje

Kapitola 0. Prolog

Kapitola 1. Anatomická topografie

Kapitola 2. Antropometrie

Kapitola 3. Goniometrie

Kapitola 4. Vyšetření stoje

Kapitola 5. Vyšetření chůze

Kapitola 6. Vyšetření páteře

Kapitola 7. Vyšetření kloubních blokád a reflexních změn

Kapitola 8. Vyšetření reflexních změn a reflexů

Kapitola 9. Vyšetření senzitivních funkcí

Kapitola 10. Vyšetření rovnováhy

Kapitola 11. Vyšetření zkrácených svalů

Kapitola 12. Hypermobilita

Kapitola 13. Svalový test

Kapitola 14. Typologie postav

Kapitola 15. Vyšetření soběstačnosti

Vzpřímená postava je jedním z charakteristických znaků člověka. Je to dynamický jev, který se mění v závislosti na vnějších a vnitřních podmínkách. Každý jedinec má své charakteristické držení těla a pohybové chování. Jakákoliv onemocnění vrozená či získaná, stejně jako i duševní rozpoložení se odráží na držení těla.
Aspekce je jednou z možných metod hodnocení držení těla. Tato metoda není zcela přesná. Přesnější jsou metody, které zachycují dynamiku stoje a pohybu.