Odborná skripta.cz

Fyzioterapie - Vyšetřovací metody

Kapitola 8: Vyšetření reflexních změn a reflexů

Kapitola 0. Prolog

Kapitola 1. Anatomická topografie

Kapitola 2. Antropometrie

Kapitola 3. Goniometrie

Kapitola 4. Vyšetření stoje

Kapitola 5. Vyšetření chůze

Kapitola 6. Vyšetření páteře

Kapitola 7. Vyšetření kloubních blokád a reflexních změn

Kapitola 8. Vyšetření reflexních změn a reflexů

Kapitola 9. Vyšetření senzitivních funkcí

Kapitola 10. Vyšetření rovnováhy

Kapitola 11. Vyšetření zkrácených svalů

Kapitola 12. Hypermobilita

Kapitola 13. Svalový test

Kapitola 14. Typologie postav

Kapitola 15. Vyšetření soběstačnosti

Základní funkční jednotkou nervové soustavy je reflex. Jedná se o odpověď organismu na podráždění receptorů. Reflex poskytuje informace jak o periferii tak o centru řídicí soustavy . Tyto reflexy mají míšní, segmentové uspořádání a vybavují se úderem neurologického kladívka na šlachu. Reflexy můžeme z anatomického hlediska rozdělit na monosynaptické, bisynaptické a polysynaptické. Vyšetření v instruktážním materiálu je zaměřeno na monosynaptické , napínací nebo také vřeténkové reflexy.