Odborná skripta.cz

Fyzioterapie - Vyšetřovací metody

Kapitola 13: Svalový test

Kapitola 0. Prolog

Kapitola 1. Anatomická topografie

Kapitola 2. Antropometrie

Kapitola 3. Goniometrie

Kapitola 4. Vyšetření stoje

Kapitola 5. Vyšetření chůze

Kapitola 6. Vyšetření páteře

Kapitola 7. Vyšetření kloubních blokád a reflexních změn

Kapitola 8. Vyšetření reflexních změn a reflexů

Kapitola 9. Vyšetření senzitivních funkcí

Kapitola 10. Vyšetření rovnováhy

Kapitola 11. Vyšetření zkrácených svalů

Kapitola 12. Hypermobilita

Kapitola 13. Svalový test

Kapitola 14. Typologie postav

Kapitola 15. Vyšetření soběstačnosti

Svalový test je pomocná vyšetřovací metoda, kterou vyšetřujeme určité, co nejpřesněji definované, jednoduché motorické stereotypy. Soustředíme se tedy nejen na zjištění snížení svalové síly, ale také na způsob provedení pohybu, na časové vztahy aktivace mezi svalovými skupinami, které se na daném pohybu podílejí.